Bilgi Güvenliği
14 Nisan 2022

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ(BGYS) DOKÜMANLARI

ÜST YÖNETİM TAAHHÜTNAMESİ

KOMİSYON/EKİP PERSONEL BİLGİLERİ

Bilgi Güvenliği Taahhütnamesi

Bilgi Güvenliği Komisyonu Personel Bilgileri

Siber Olaylara Müdahale Ekibi(SOME) Personel Bilgileri

POLİTİKALAR

BİLDİRGELER/SÖZLEŞMELER/TAAHHÜTNAMELER

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi(BGYS) Politikası

Bilgi Güvenliği Farkındalık Bildirgesi

Parola Politikası

Personel Gizlilik Sözleşmesi

İnternet ve E-Posta Kullanım Politikası

Kurumsal Gizlilik Taahhütnamesi

Sosyal Medya ve Sosyal Mühendislik Saldırılarından KorunmaPolitikası

Sistem Odası Fiziksel Güvenlik Politikası

 

PROSEDÜRLER/TALİMATLAR

FORMLAR

Uzaktan Erişim Prosedürü

İhlal Bildirim Formu

Bilgi Saklama Ortamları Yok Etme Prosedürü

İşe Başlama Formu

Mal ve Hizmet Alımlarında Bilgi Güvenliği Prosedürü

İşten Ayrılma Formu

Erişim Kontrol Prosedürü

Görev Yeri Değişikliği Formu

Varlıkların Kabul Edilebilir Kullanımı Prosedürü

SSL VPN Erişim Talep Formu

Temiz Masa-Temiz Ekran Talimatı

Disk İmha Formu

İnsan Kaynakları Prosedürü

Ayrıcalıklı Etki Alanı Erişim Talep Formu

Yedekleme ve Geri Dönüş Testi Prosedürü

Ayrıcalıklı İnternet Erişim Talep Formu

Bilgi Güvenliği Disiplin Prosedürü

Kurum Yedekleme Kontrol Listesi(Boş)