Kalite politikamız/Değerler

Kalite Politikamız/Değerlerimiz

Toplam kalite yönetimi anlayışını benimseriz ve paylaşırız.

Hastalarımıza en iyi tanı ve tedavi hizmetini sunarak, yaşam kalitesini yükseltir; hasta güvenliğini ve memnuniyetini her şeyin üzerinde tutarız.

Hasta ve yakınlarını bilinçlendirerek tanı ve tedavi sürecine tam katılımını sağlarız.

Ekip anlayışını benimseriz ve kurum bilincini yaşatırız.

Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini attırarak nitelikli iş gücü yaratır; özverili birer sağlık çalışanı olmalarını sağlarız.

Çalışanlarımıza en uygun çalışma ortamını oluşturur; alanda sahip olduğu riskleri azaltarak güvenliğini sağlarız.

Yürürlükte bulunan yasal ve diğer şartlara uymayı taahhüt ederiz