Bilgi İşlem
14 Nisan 2022

1-İnsan hayatının temel yapıtaşı olan sağlığın korunması ve sağlıklı bir hayatın sürdürülebilmesi için vazgeçilmez kurumlar olan hastanelerde verilen sağlık hizmetlerinde kaliteyi maksimum düzeye çıkarabilmek, hataları minimize edebilmek ve maliyetleri makul seviyelerde tutabilmek için bilgi teknolojilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

2-Hastane bilgi yönetim sistemini, ağ üzerinden, ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte, verimli ve etkili biçimde işler durumda tutmak, ihtiyaçlara göre geliştirmek üzere, yazılım ve donanım bölümleri ile ve bunların birbirleri ile koordinasyonunu sağlamaktır.

 HBYS’ni güncel mevzuata uyarlamak üzere yazılım düzenlemeleri yaptırmak.   

3- Kullanıcıların program ile ilgili taleplerini ve şikayetlerini değerlendirerek gerekli düzenlemeleri yaptırmak.

4- Programın kullanımında ortaya çıkan ve / veya ortaya çıkması muhtemel problemleri tespit etmek ve çözüme kavuşturmak için gerekli tedbirleri almak (donanım yükseltmeleri, kullanıcı sürekli eğitimleri vb) 

5-Programa gerekli tanımlamaları (kurum, personel, yetki, gerekli kodlamalar vb.) yapmak / yaptırmak 

6- Program kullanıcılarının veri girişi esnasında oluşabilecek sorunlu kayıtlarını usulüne uygun olarak düzeltmek / düzelttirmek 

7- İnternet erişiminin temini ve kullanılması için gerekli görüşme 

8- Hastane web sitesinin yönetimi kontrolü ve güncellenmesi 

9-Hastane donanım ve ekipmanlarını kontrol ve tamir ve bakımlarının yapılması.

10-Sistem odasındaki bütün cihazlar, Kesintisiz Güç Kaynağına (KGK) bağlıdır, dolayısı ile kısa süreli elektrik kesintilerinin, birimleri durdurması ve cihazlarda elektronik veya yazılımsal bozulmalara sebep olması engellenmiştir.

11-Sarıkamış Devlet Hastanesi 1 adet donanım destek personeli 1 adet yazılım destek personeli ile 24 saat kesintisiz otomasyon ve internet hizmetleri verilmektedir.

YAZILIM DESTEK UZMANI

ZÜBEYT KOÇ


DONANIM DESTEK UZMANI

EMRE DOĞAN