Evde Sağlık İletişim
14 Nisan 2022    SARIKAMIŞ DEVLET HASTANESİ

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ

 

Evde Sağlık Hizmetleri Nedir?

Evde sağlık hizmeti; çeşitli hastalıklar sonucu evde sağlık ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile
ortamında sağlanması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetleri de dahil tıbbi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlık ve bakım ile takip hizmetlerinin bir bütün olarak sunulmasıdır.

Evde Sağlık Hizmeti Kimleri Kapsar?

•             Yatağa bağımlı ve yaşlılık nedeniyle kendi öz bakımlarını yapamayan hastalar,

•             Engeli nedeni ile hastaneye gelemeyen engelli hastalar,

•             Terminal dönem kanser ve palyatif bakım hastaları,

•             İleri derecedeki kas hastaları,

•             Kaza geçirmiş veya cerrahi işlem yapılmış olup, kısa süreli evde sağlık hizmetleri gereksinimi duyan hastalar,

•             Nörolojik hastalıkları (ALS, Demans, Alzheimer, vb.) olan hastalar

Evde Sağlık Hizmetlerinin Görevleri Nelerdir?

•             Muayene ve konsültasyon hizmetleri

•             Muayene sonucuna göre tetkik ve tedavinin düzenlenmesi

•             Yara pansumanı

•             Evde tıbbi sağlık uygulamaları (Sonda, vb.)

•             Evde hizmet alamayacak düzeyde olan hastaların uygun birimlere yönlendirilmesi,

•             Hemşirelik hizmetleri, laboratuvar hizmetleri,

•             İlaç ve bez raporlarının çıkarılması, süresi dolan mevcut raporların yenilenmesi,

•             Tıbbi cihaz ve malzemelerin temini ve zimmet karşılığı hastaların kullanımına verilmesi,

•             Evde sağlık hizmeti kapsamına alınan hastaların ihtiyaç duyduğu ağız ve diş sağlığı hizmetleri,

•             Rehabilitasyon, eğitim ve destek hizmetleri,

•             Beslenmelerinin düzenlenmesi ve beslenme raporlarının çıkartılması,

•             Psikoterapi, fizyoterapi uygulamaları,

•             Acil durumlarda hastaların bir an önce hastanelerin acil polikliniklerine yönlendirilmesidir.

 

Vatandaşlarımız Evde Sağlık Hizmetlerine Nasıl Ulaşabilir?

•             Hasta ve hasta yakınları 444 38 33 no’lu evde sağlık hizmetleri koordinasyon merkezini direkt    arayarak hastanın evde sağlık hizmetlerine başvurusunu yapar.
Koordinasyon merkezi hastanın (kimlik, adres, telefon, hastalık, tanı, talep) bilgilerini kaydeder. Bölge içindekileri hastaneye internet üzerinden hastanın yönlendirmesini yapar.
Yönlendirilip hastanemizin sistemine düşen hastalara en geç 24 saat içerisinde telefonla gerekli bilgilendirme yapılır ve 15 güne kadar randevu verilir. 
              Randevusu verilen hasta veya hasta yakını randevusu hatırlatılmak üzere 1 gün önceden tekrar bilgilendirilerek ertesi gün ekip tarafından ziyaret edilir.

•             Çeşitli kliniklerimizde yatan ve taburculuklarında evde sağlık hizmetleri ihtiyacı olan hastaların, yine evde sağlık hizmeti almaları için 444 38 33 nolu hattı arayarak gerekli başvuruyu oluşturmaları gerekmektedir.

•             İlgili hastanın aile hekimi evde sağlık ihtiyacını tespit ederek koordinasyon merkezine bildirir.

Evde sağlık hizmetleri birimi 64 köy ve ilçe merkezin de evde sağlık ekibi tarafından muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerini ücretsiz olarak vermektedir.