ÖZDEN DOĞUER ( Kadın Hast.Uzm )
14 Nisan 2022
 

Özden DO
ĞUER

Yabancı dil: İngilizce

Branşı:  kadın hastalıkları ve doğum

Tıbbi ilgi ve uzmanlık alanı: kadın hastalıkları ve doğum

Eğitim: Erciyes üniversitesi tıp fakültesi, Antalya eğitim ve araştırma hastanesi, Süleyman Demirel üniversitesi

Çalışğı kurumlar: 2011-2014 Antalya eğitim ve araştırma hastanesi aile hekimliği asistanlığı, 2014-2015 Antalya eğitim ve araştırma hastanesi kandın hastalıkları ve doğum asistanlığı, 2015-2020 Süleyman Demirel üniversitesi kadın hastalıkları ve doğum asistanlığı
2020 den beri Sarıkamı
ş devlet hastanesi.